Zámečnictví Koutný

Po vyučení zámečníkem v Přerovských strojírnách jsem pracoval na Montážích Přerov a později v Precheze. Mé podnikání začalo v době, kdy stačilo zaplatit na úřadě 15 korun jako daň a přiložit souhlas zaměstnavatele s další výdělečnou činností. Kolem roku 1994 jsem přistoupil do firmy ALLMONT. V ní se mé pole působnosti rozšířilo z drobných zámečnických prací na větší konstrukce a hlavně práce na stavidlech.Po zániku firmy ALLMONT jsem opět na začátku. Se svými dlouholetými spolupracovníky, kteří tvořili jádro firmy, jsem založil samostatnou skupinu. Věřím, že se nám podaří v se ctí pokračovat v práci v oboru, kterému rozumíme. Bedřich Koutný a kolektiv.